Roeiwater Utrecht

Alles over het Utrechtse roeien

FAQ

Op deze pagina vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over het Utrechtse roeiwater. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op!

De Driewerf en haar verenigingen

Wat is de Driewerf?

De Driewerf is de gezamenlijke huisvesting van de drie Utrechtse roeiverenigingen. In het gebouw zijn onder meer de botenloodsen gevestigd. In 2019 onderging De Driewerf een restyling. Door de groei van het aantal leden was de roeiaccommodatie te klein geworden. Ook was het gebouw toe aan modernisering. De Driewerf is verbouwd en faciliteiten om te trainen, de kleedkamers en andere voorzieningen zijn verbeterd.

Welke roeiverenigingen kent Utrecht?

Er zijn drie roeiverenigingen in Utrecht:

Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging Orca

Utrechtsche Studenten Roeivereeniging “Triton”

Utrechtse Roeivereniging Viking

Wat doet de Driewerf om duurzaam te blijven?

Op het dak van De Driewerf zijn zonnecollectoren en een zonneboiler geplaatst. Deze energieconstructie, ontworpen door roeier en energietransitie-expert Erik Lysen, zorgt voor een jaarlijkse besparing van honderden kubieke meters aardgas voor de douches. In de zomerperiodes kan volledig op zonne-energie worden gedoucht. 

Hoe reageren de drie verenigingen op plannen rond het Merwedekanaal?

De drie verenigingen proberen de plannen van de gemeente te beïnvloeden door mee te draaien in inspraakprocedures en te lobbyen bij ambtenaren en politiek. De Jaarbeurs en Gemeente Utrecht zijn begin oktober 2021 mee in de roeiboot gestapt om kennis te maken met het roeien. Het doel is duidelijk te maken dat het roeien op het Merwedekanaal behouden moet blijven. De roeiers kunnen immers nergens anders naar toe om hun sport te behouden.

De roeisport

Wat betekent roeien voor Utrecht?

Roeien is een sport, net als bijvoorbeeld voetbal, tennis of wielrennen. Utrecht wil graag een gezonde en leefbare stad zijn. De roeiers dragen daaraan bij. Dagelijks zijn zij samen, gezond buiten, op een sportieve manier hun hobby aan het beoefenen of aan het trainen voor hun (top)wedstrijden. De ‘gewone’ roeiers samen met de student-roeiers: al meer dan 140 jaar op het Merwedekanaal actief!

Hoeveel mensen roeien er in Utrecht?

De drie Utrechtse verenigingen hebben samen bijna 3000 roeiers, van 10 tot 85 jaar. Bij Orca en Triton roeien alleen studenten. De jeugd en volwassenen roeien bij Viking.

Wat zijn de verschillen tussen recreatief roeien, competitie roeien en topsport?

Roeien kan door jong en oud, alleen of in teamverband. Er wordt recreatief geroeid, dat wil zeggen voor het plezier, om te bewegen op het water, om gezond oud te worden. Er zijn vrijetijdsroeiers die fanatiek trainen en soms een wedstrijd roeien. Daarnaast zijn er de topsportroeiers: zij trainen voor nationale en internationale kampioenschappen, Olympische Spelen. De toproeiers roeien dagelijks, soms meerdere keren per dag. 

Wat doet de gemeente Utrecht voor de roeiers?

De gemeente Utrecht heeft beloofd het roeien voor de stad te behouden. De gemeente en de roeiverenigingen verwachten dat toproeiers door de stedelijke ontwikkelingen in de toekomst moeten uitwijken naar ander trainingswater. Toproeiers trainen veel en met hoge snelheid in verband met hun (inter)nationale topwedstrijden. Als het drukker wordt op en langs het kanaal, kunnen zij hun trainingen niet meer veilig uitvoeren. In het convenant staat dat de gemeente Utrecht naar oplossingen zoekt voor een bijdrage aan de financiering van een locatie voor toproeiers aan het Merwedekanaal in Vianen.

Het Utrechtse roeiwater

Waarom wordt op het Merwedekanaal geroeid?

Dat is zo gegroeid. In 1880 vestigde Triton zich aan het Merwedekanaal, later gevolgd door Viking en Orca. Nu delen zij samen de roeiaccommodatie De Driewerf. Het Merwedekanaal is het thuis van de Utrechtse roeiers.

Waar wordt er geroeid?

Het Merwedekanaal is al ruim 140 jaar de thuisbasis van het Utrechtse roeien. Tegenwoordig zijn de (top)sporters genoodzaakt uit te wijken naar andere trainingslocaties door onder andere toenemende drukte op het water.

Waarom is de aanwezigheid van een coachpad en open oevers belangrijk?

Om ervoor te zorgen dat er veilig geroeid kan worden, is het van belang dat een coach altijd zicht blijft hebben op zijn roeiers. Op het moment dat een coachpad niet meer langs het water loopt of de oevers niet vrij zijn, wordt het zicht van de coaches beperkt en komt de veiligheid van de roeiers in het geding. Daarnaast kunnen coaches bij het verdwijnen van een coachpad niet goed coachen, omdat ze niet zien hoe de roeiers roeien. 

Waarom vinden de roeiers dat ze op het Merwedekanaal mogen trainen?

Roeien is een sport die duidelijk bij de stad Utrecht hoort, wij zitten hier al 140 jaar. We gebruiken daarvoor het kanaal, dat is zo gegroeid. We zijn daarin niet alleen, meer sporters gebruiken de openbare ruimte: denk aan wandelaars en joggers, aan bootcampers in speeltuintjes, wielrenners op de weg, voetballers in het park, mountainbikers in het bos, surfers op zee etc. Zij sporten dus ook op wegen, openbaar groen en water. De roeiers hebben dat recht ook. We zijn groeiende en bloeiende verenigingen, dragen samen bij aan gezond leven in de groeiende stad, een belangrijk streven van de gemeente Utrecht. Het Merwedekanaal is ons thuis! De roeiers kunnen nu nergens anders heen. Voor zwemmers, suppers en bootjes zijn er wel veel andere plekken in en rond Utrecht. 

Het Merwedekanaal

Waarom is roeien op het Merwedekanaal immaterieel erfgoed?

De Utrechtse roeiverenigingen hebben samen zo’n 3000 leden. Het is uniek dat studenten en niet-studentenroeiers samen een clubgebouw delen. Jeugd, studenten en ouderen bewegen en sporten samen op het water en zo wordt roeien van de ene naar de generatie doorgegeven. Daarom is het Utrechtse roeien ook immaterieel erfgoed. De Utrechtse roeiers en het Merwedekanaal horen bij elkaar, al meer dan 140 jaar!

Wat is er aan de hand rond het Merwedekanaal?

Het gebied rond het Merwedekanaal is volop in ontwikkeling. Er komt een nieuwe, autovrije wijk waar de komende jaren tienduizenden woningen worden gebouwd. De gemeente wil bruggen aanleggen, het gebruik van het kanaal door meerdere gebruikers stimuleren en langs de oever een groenstrook aanleggen waar recreanten kunnen bewegen. 

Hoe gaat de nieuwe wijk samen met roeien?

De situatie in Utrecht is uniek. Nergens sporten zo veel roeiers op zo weinig water. Door de ontwikkeling langs het Merwedekanaal en op aangrenzende waterwegen, komt het beoefenen van de roeisport in Utrecht in gevaar. Vooral de bruggen zijn een probleem.

Waarom zijn de bruggen over het Merwedekanaal een probleem?

De bruggen zijn het grootste probleem. Roeiboten kunnen elkaar niet meer inhalen en het zicht op het water wordt beperkt. Met meer gebruikers, van suppers tot rondvaartboten, wordt het te druk op het kanaal. Hoe gaat iedereen elkaar veilig passeren? Daarnaast is nog onduidelijk hoe de plannen rond de Jaarbeurs en Wilhelminawerf uitpakken voor het gebruik van het kanaal. 

Wat houdt het roeiconvenant in?

In 2021 spraken de gemeente en roeiverenigingen af om in een convenant afspraken vast te leggen die als kader dienen voor alle afzonderlijke ontwikkelingen. Zo wordt voorkomen dat de roeiverenigingen telkens hun verhaal moeten doen en nieuwe afspraken moeten maken

Het convenant bevat afspraken over nieuwe bruggen en behoud van de vaarbreedte, een veilig pad voor de coaches en monitoring van de veiligheid op het water. Daarnaast gaan gemeente en roeiverenigingen verkennen welke mogelijkheden de status ‘sportlandschap’ biedt voor het kanaal en de parkzone ernaast. De gemeente wil dat Utrecht door middel van (top)sport een gezonde en leefbare stad blijft. De roeisport draagt daaraan bij. Roeien en Utrecht horen bij elkaar: jong en oud, jeugd, studenten en werkenden zijn al tientallen jaren samen op en aan het Merwedekanaal te vinden. Het convenant legt een belangrijke basis waarop de gemeente en roeiverenigingen met elkaar in gesprek blijven en samen toezien op een goede uitvoering van alle afspraken die zijn gemaakt.