Roeiwater Utrecht

Alles over het Utrechtse roeien

Impact en inzet verenigingen

De toekomst van de roeisport in Utrecht is momenteel zeer onduidelijk en instabiel. Gelukkig houden de drie roeiverenigingen zich collectief bezig met het vinden van zekerheid: verschillende actiegroepen zetten zich in om het huidige roeiwater (zo goed mogelijk) te behouden, terwijl zij ondertussen rondkijken naar nieuw en beter roeiwater. 

Om het huidige roeiwater zo optimaal mogelijk te houden, zijn de actiegroepen in gesprek met gemeente Utrecht en belanghebbenden om samen tot een compromis te komen waar alle partijen baat bij hebben. Gelijktijdig zijn de drie verenigingen op zoek naar ander trainings-water, zodat de topsport-roeiers ongehinderd kunnen trainen.

  1. De Driewerf aan het Merwedekanaal van de stad Utrecht is en blijft de basis van de roeiverenigingen Triton, Viking en Orca. Dit betekent dat dit roeiwater niet verwaarloosd kan worden; verdere achteruitgang zou meer dan 2000 roeiers schaden. Dit is ook in het convenant tussen de gemeente en de drie verenigingen vastgelegd. 
  2. De circa 200 wedstrijdroeiers gaan te zijner tijd naar Rijnenburg. Dit scheelt de helft van het aantal geroeide kilometers op het Merwedekanaal, waardoor het op dat water minder druk wordt. En er komt door de verhuizing van een deel van de boten naar Rijnenburg meer ruimte vrij in de huidige accommodatie, waar de opslag van de boten nu overvol is. Roeiclub Rijnenburg in oprichting zal zich in de toekomst ook op de locatie Rijnenburg gaan vestigen; de gezamenlijke roeiverenigingen in de regio Utrecht kunnen daardoor eindelijk de natuurlijke aanwas weer aan. 
  3. Voor de korte termijn, tot het moment dat we het roeiwater Rijnenburg in gebruik kunnen nemen, zullen Orca en Triton -noodgedwongen- een tussenoplossing moeten zoeken voor de wedstrijdroeiers. Een mogelijkheid daarvoor is een tijdelijke dependance in Vianen, waar een deel van de trainingen afgewerkt kan worden. Een tussenoplossing, want vanuit de gemeente Utrecht is Vianen simpelweg veel te ver fietsen.