Roeiwater Utrecht

Alles over het Utrechtse roeien

MWK in 1 minuut

MWK in 1 minuut – Kijk en lees hoe het zit

Wat is er aan de hand rond het Merwedekanaal?
Het gebied rond het Merwedekanaal is volop in ontwikkeling. Er komt een nieuwe, autovrije wijk waar de komende jaren tienduizenden woningen worden gebouwd. De gemeente wil bruggen aanleggen, het gebruik van het kanaal door meerdere gebruikers stimuleren en langs de oever een groenstrook aanleggen waar recreanten kunnen bewegen.

Wat zijn de gevolgen voor Roeien in Utrecht?
De bruggen zijn het grootste probleem. Roeiboten kunnen elkaar niet meer inhalen en het zicht op het water wordt beperkt. Met meer gebruikers, van suppers tot rondvaartboten, wordt het te druk op het kanaal. Hoe gaat iedereen elkaar veilig passeren? Daarnaast is nog onduidelijk hoe de plannen rond de Jaarbeurs en Wilhelminawerf uitpakken voor het gebruik van het kanaal.

Hoe gaan de drie roeiverenigingen hiermee om?
Orca, Triton en Viking proberen de plannen bij de gemeente te beïnvloeden, draaien mee in inspraakprocedures en lobbyen bij ambtenaren en politiek. De Jaarbeurs en gemeente zijn begin oktober mee in de roeiboot gestapt om kennis te maken met het roeien. Doel is duidelijk te maken dat het roeien op het Merwedekanaal behouden moet blijven.

Hoe ziet de toekomst eruit?
Als er geen maatregelen worden genomen, verdwijnt de roeisport uit Utrecht. Orca, Triton en Viking willen dat de gemeente roeiers op het Merwedekanaal voorrang geeft en de veiligheid voor de roeiers garandeert. Dat kan onder meer door het zwemverbod te handhaven en rondvaartboten elders te laten varen. De Driewerf moet de basis blijven voor de roeisport in Utrecht, voor iedereen van 10 tot 100. De gemeente wil immers dat Utrecht een gezonde en leefbare stad is, door roeien op het kanaal te blijven garanderen, kan dat. 

Waarom is roeien op het MWK zo bijzonder?
De Utrechtse roeiverenigingen hebben samen ruim 2500 leden. Het is uniek dat studenten en niet-studentenroeiers samen een clubgebouw delen. Jeugd, studenten en ouderen bewegen en sporten samen op het water en zo wordt roeien van de ene naar de generatie doorgegeven. Daarom is het Utrechtse roeien ook immaterieel erfgoed. De Utrechtse roeiers en het Merwedekanaal horen bij elkaar, al meer dan 100 jaar!