Roeiwater Utrecht

Alles over het Utrechtse roeien

Roeien op het kanaal

De drie verenigingen hebben samen bijna 3000 leden. Op het Merwedekanaal wordt door hen veel geroeid. We onderscheiden drie soorten roeiers: wedstrijd-, competitie- en recreatieroeiers. De wedstrijdroeiers zijn het meest op het water te vinden, maar ook de competitieroeiers zijn dagelijks te zien. De studentenroeiers zorgen voor minstens 24.200 vaarbewegingen paar jaar. Dit is een knappe prestatie vanwege de enorme drukte die er tegenwoordig heerst op het kanaal. De zwemmende mensen en ook de recreatieboten zorgen voor gevaarlijke situaties en verhinderen een soepele doorgang voor de roeiboten. Ook worden er nieuwe bruggen gebouwd waardoor de ruimte en het zicht verminderen. Het aantal actieve roeiers zou hoger kunnen zijn wanneer de verenigingen meer leden zouden toelaten. Dit is echter niet mogelijk omdat het smalle kanaal te druk zou worden. Hierdoor worden jaarlijks 700 sportieve studenten afgewezen. De nieuwe bruggen en de toenemende drukte zorgen voor een steeds krapper kanaal, dit heeft een verstikkend effect. Er begint hierdoor twijfel te ontstaan over hoe lang de roeiers nog veilig op het prachtige Merwedekanaal kunnen blijven roeien.