Roeiwater Utrecht

Alles over het Utrechtse roeien

Merwedekanaal

Het Merwedekanaal is al sinds 1907 het trainingswater van zowel jong en oud, recreant, olympiër, student en burger. Dat begon met de vestiging van een eigen botenhuis aan de oever van het Merwedekanaal door U.R.V. ‘Viking’ in 1907.  De Utrechtse Studenten Roeivereniging “Triton” volgde in 1923 na eerst jaren op de Kruisvaart te hebben geroeid. Hierbij sloot in 1970 de A.U.S.R. ‘Orca’ zich aan, wat resulteerde in de bouw van de ‘Driewerf’ in 1978. 

Momenteel roeien er meer dan 3000 leden van de drie Utrechtse roeiverenigingen op het Merwedekanaal. Het is uniek dat studenten en niet-studentenroeiers samen een clubgebouw delen. Het kanaal is ook het enige trainingswater voor de roeisport in Utrecht. Jeugd, studenten en ouderen bewegen en sporten samen op het water en zo wordt roeien van de ene naar de andere generatie doorgegeven. In al die jaren zijn op het Merwedekanaal vele fundamenten gelegd voor het behalen van sportprestaties en is de sociale en maatschappelijke kant van de roeisport geïntroduceerd.

Daarentegen blijft ook op dit moment de Merwedekanaalzone in ontwikkeling door de nieuw ontworpen omgevingsvisie van de Gemeente Utrecht, welke het unieke trainingswater voor de drie roeiverenigingen in gevaar kan brengen. Er komt een nieuwe, autovrije wijk waar de komende jaren tienduizenden woningen worden gebouwd. De gemeente wil bruggen aanleggen, het gebruik van het kanaal door meerdere gebruikers stimuleren en langs de oever een groenstrook aanleggen waar recreanten kunnen bewegen. Dit heeft grote gevolgen voor het roeiwater. Roeiboten kunnen elkaar niet meer inhalen en het zicht op het water wordt beperkt. Met meer gebruikers, van suppers tot rondvaartboten, wordt het te druk op het kanaal om effectief en veilig te kunnen trainen.

Als er geen maatregelen worden genomen, verdwijnt de roeisport uit Utrecht. Orca, Triton en Viking willen dat de gemeente roeiers op het Merwedekanaal voorrang geeft en de veiligheid voor de roeiers garandeert. Dat kan onder meer door het zwemverbod te handhaven en rondvaartboten elders te laten varen. De Driewerf moet de basis blijven voor de roeisport in Utrecht, voor iedereen van 10 tot 100. De gemeente wil immers dat Utrecht een gezonde en leefbare stad is, door roeien op het kanaal te blijven garanderen, kan dat.