Roeiwater Utrecht

Alles over het Utrechtse roeien

Bidbook Rijnenburg

De stad Utrecht groeit en de provincie verstedelijkt in een hoog tempo. De behoefte aan sportfaciliteiten groeit daarmee evenredig: bij de ene sport nog sneller dan de andere. Een van de snelstgroeiende sporten is de roeisport. De hoeveelheid roeiers neemt jaarlijks met 3-5% toe. Echter, het roeiwater in de regio Utrecht staat in toenemende mate onder druk. Roeiers delen het water met zwemmers en pleziervaart. Tegelijkertijd wordt het roeiwater de komende jaren bedreigd door de aanleg van bruggen, binnenhavens en het stimuleren van meer pleziervaart. De sterke groei in combinatie met afgenomen trainingsmogelijkheden resulteert in ledenstops en een steeds acuter veiligheidsprobleem op het water.

Voor het aanleggen van nieuw roeiwater is al vaker naar de polder Rijnenburg gekeken. Dit is niet voor niks, het is dé ideale plek om te voldoen aan de vele uitdagingen van de stad. Daarom bieden de Utrechtse roeiverenigingen Triton, Orca en Viking nu “Rijnenburg: De groene long van Utrecht” aan. In dit stuk kijken we met een integrale blik naar de polder Rijnenburg en specifiek naar de noordelijke en laagst gelegen zone van de polder, onder de A12. Nieuw (roei)water is daar goed te realiseren en zit niet in de weg van toekomstige ontwikkelingen in de polder.

Onze ambitie is het aanleggen van een “groene long” in het noordelijke stuk van de polder Rijnenburg met daarin roeiwater als kernelement. Een baan van twee kilometer met mogelijkheden om verder door te roeien. Dit water biedt daarbij mogelijkheden op het gebied van sportbeoefening, duurzame energie en recreatie. Onze ambitie is om de eerste roeiwedstrijd in Rijnenburg in 2030 te kunnen organiseren. De uitgesproken ambities van dit bidbook worden in de ogen van de roeiverenigingen niet slechts op gemeentelijk niveau gerealiseerd. Net als het interbestuurlijk programma (IBP), Citydeals of Greendeals wordt gerekend op initiatief in samenwerking met burgerpartijen.