Roeiwater Utrecht

Alles over het Utrechtse roeien

Onderzoek naar alternatief roeiwater

Al sinds 1907 wordt er geroeid op het Merwedekanaal. In dat jaar opende de Utrechtse Roeivereniging Viking namelijk hun botenhuis. De USR Triton roeide een stuk verder op het Merwedekanaal bij Oog in Al sinds 1923. Als laatste volgde de A.U.S.R. Orca in 1970. Orca ontstond door een fusie van twee verenigingen die al aan het Merwedekanaal zaten. Uiteindelijk wordt er in 1977 begonnen aan een gezamenlijke loods van de USR Triton en A.U.S.R. Orca naast Viking. Sindsdien roeien de drie roeiverenigingen gezamenlijk op het Merwedekanaal. Vanwege de toenemende drukte op het Merwedekanaal is in 1995 de Stichting Watersportbaan Midden-Nederland opgericht. Deze stichting zoekt namens de drie verenigingen naar alternatief roeiwater. In de afgelopen tijd is er met verschillende partijen en de roeiverenigingen gekeken naar drie plekken voor alternatief roeiwater. Deze opties zouden dienen als aanvulling op het roeien op het Merwedekanaal.

In opdracht van de stichting werd door Grontmij Advies & Techniek B.V. in 1998 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Er werd gekeken of het mogelijk was om een watersportbaan te realiseren in Polder Rijnenburg. Helaas is door een gemeentelijke herindeling van Rijnenburg het onderzoek stil komen te liggen. In 2004 werd het onderzoek werd het onderzoek heropend. Uit het onderzoek bleek dat het mogelijk was om roeiwater aan te leggen in Rijnenburg. Echter, door de economische crisis bleef dit plan op de plank liggen. Uiteindelijk is er in 2019 nog een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar roeiwater in Rijnenburg. Daarin werd geconcludeerd dat er flink wat financiële middelen nodig zijn om een roeibaan te realiseren. In 2020 heeft de gemeente besloten dat de kosten te hoog zijn en hebben ze roeiwater niet meegenomen in de plannen voor duurzame energie in polder Rijnenburg.

In december 2015 werd bekend dat er een onderzoek zou worden gedaan naar een roeibaan op de Uithof (nu Utrecht Science Park). Dit was op initiatief van de heer Van Wiemersma Greidanus, ere-voorzitter van Triton. In opdracht van de Universiteit Utrecht, publiceerde Sweco eind november 2016 een locatieonderzoek naar een roeibaan op de Uithof. Drie verschillende opties zijn bekeken. Uiteindelijk bleek een roeibaan op de zuidkant van de Uithof het meest haalbaar. Deze roeibaan had een lengte van twee kilometer. Ondanks dat Sweco een heel aantal voordelen van een roeibaan had genoemd, vond het bestuur van de universiteit een roeibaan niet haalbaar. Er zouden fiets- en wandelpaden moeten worden weggehaald en de faculteit van Diergeneeskunde zou moeten worden gecompenseerd.

Er wordt al tientallen jaren geroeid in Utrecht. Helaas door de vele ontwikkelingen op het water zijn de verenigingen genoodzaakt om op zoek te gaan naar alternatief roeiwater. Er is gekeken naar verschillende opties, maar tot nu toe hebben de verenigingen daarin geen succes behaald. Desalniettemin zal er nog steeds gezocht worden naar alternatief water waar de roeihalen kunnen worden doorgezet.