Roeiwater Utrecht

Alles over het Utrechtse roeien

Roeien in een Topstad

Maandagochtend 14 maart 2016 is het rapport “Roeien in een topstad” aangeboden aan wethouder Sport en Ruimtelijke Ordening Paulus Jansen (SP) door Kaj Hendriks en Inge Janssen (Orca). De visie, opgesteld door Bureau Buiten, laat zien hoe de omgeving van het Merwedekanaal kan worden ontwikkeld zonder dat dit het Utrechtse roeien schaadt. De Utrechtse gemeenteraad onderkende op 17 september vorig jaar met het unaniem aannemen van motie M130 Merwedekanaal als buitensportaccommodatie het belang van het Merwedekanaal voor de roeisport. Dit is in lijn met het aanwijzen van de roeisport als één van de vijf Utrechtse kernsporten.
De drie Utrechtse roeiverenigingen Orca, Triton en Viking maken zich zorgen over de toekomst van de roeisport in de stad en hebben daarom deze visie laten opstellen.

Lees hier het volledige rapport:
Rapport Roeien Topstad