Roeiwater Utrecht

Alles over het Utrechtse roeien

Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht

Uit onderzoek naar verschillende vormen van aquathermie, blijkt de potentie van thermische energie uit water als alternatief voor aardgas groter dan gedacht. Zo zou energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40% van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is zelfs meer dan 50%.

Het rapport waar dat uit blijkt is vandaag door Dirk-Siert Schoonman van de Unie van Waterschappen overhandigd aan directeur-generaal Chris Kuijpers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. STOWA, Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hebben CE Delft en Deltares gevraagd het nationaal potentieel van aquathermie in beeld te brengen.

Nieuw roeiwater in de omgeving van Utrecht kan bijdrage aan de doelen voor verduurzaming van de stad en provincie Utrecht. Grote stukken oppervlaktewater kunnen gebruikt worden voor het opwarmen van huizen tot wel 5 kilometer ver, volgens dit nieuwe onderzoek. Lees meer informatie en het volledige rapport hier.