Roeiwater Utrecht

Alles over het Utrechtse roeien

Inbreng roeiverenigingen voor de Raadsinformatiebijeenkomst talentontwikkeling

Dames vierzonder roeiboot, draait gemiddeld zeven tot acht trainingen per week naast studie/werk
©Ross Goorden

Op 13 juni 2019 vond in het stadhuis van Utrecht een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) plaats met als doel het in kaart brengen van de behoefte van de stad op het gebied van sport en talentonwikkeling. De Utrechtse roeiverenigingen zijn hiervoor specifiek gevraagd door de organiserende politieke partijen om input te leveren. Hiervoor zijn een aantal vragen gesteld, die zijn uitgewerkt in een schriftelijke bijdrage voor deze bijeenkomst (zie onderaan pagina).

De samenvatting die we hieruit hebben opgesteld is ook de mondelijke bijdrage geweest tijdens de RIB, deze is hieronder te vinden.

Samenvatting inbreng:

De Utrechtse roeiverenigingen zijn van mening dat de gemeente sport hoger in het vaandel mag nemen, vooral de georganiseerde (top)sport. Dit kan door beleid hier naar te vormen, maar ook het voldoende veilig beschikbaar stellen van (nieuwe) accommodaties en het financieel ondersteunen van talentprogramma’s.

Specifiek voor het roeien is het veiligstellen van het Merwedekanaal als trainingslocatie voor alle doelgroepen en het beschikbaar maken van nieuw roeiwater in Rijnenburg van essentieel belang.

Download de volledige schriftelijke inbreng: