Roeiwater Utrecht

Alles over het Utrechtse roeien

Persbericht: Utrechtse roeiverenigingen pleiten voor één integraal plan voor Rijnenburg

Polder Rijnenburg – foto: Erik Roeske

De besturen van de drie Utrechtse roeiverenigingen roepen het college van B&W van de gemeente Utrecht op tot het maken van één integraal plan voor de polder Rijnenburg. Voor zowel de korte als de lange termijn is iedereen gebaat bij een duidelijk plan voor de polder. Alleen een ’tijdelijk’ plan voor een energielandschap is te beperkt.

De polder, grotendeels in handen van projectontwikkelaars en corporaties, krijgt van het college  het stempel van tijdelijk energielandschap, zonder dat er een visie is voor de toekomst. Dat maakt nu slim inrichten van de polder onmogelijk, waardoor het landschap op slot wordt gezet.

Het college gaat voorbij aan de groeiende behoefte aan aanvullende ruimte voor recreatie, woningen, sportaccommodaties en roeiwater.” – Ross Goorden, voorzitter AUSR Orca

De roeiverenigingen ondersteunen de oproep van de grondeigenaren van Rijnenburg, dat oproept tot het breder kijken naar de polder. Extra roeiwater speelt daarin een centrale rol, ook als aanvulling op het steeds drukker wordende Merwedekanaal. Het dient als kern van een groene long voor de hele regio, in het noordelijkste stuk van de polder.

“Als aanvulling op het Merwedekanaal komt extra roeiwater als kern van een nieuw, grootschalig, groen-blauw recreatiegebied in Rijnenburg tegemoet aan de grote vraag naar (water)sportaccommodatie, recreatieve buitenruimte en meer natuur dichtbij de stad.” – Mats Vervoorn, voorzitter USR Triton

Een integrale ontwikkeling van de polder kan dienen als voorbeeld van nieuwe ruimtelijke ontwikkeling voor de rest van Nederland. Overal hebben gemeenten uitdagingen om de diverse ruimtevragen slim te combineren. In Utrecht biedt Rijnenburg volgens de roeiers een kans om naast de dringende behoefte aan extra roeiwater, ook andere grote vraagstukken op te lossen. 

“Rijnenburg slim inrichten, zorgt voor meer groen, meer ruimte voor de groeiende stad en voor ademruimte voor zowel breedte- als topsport én talentontwikkeling.” – Nieske Castelein, voorzitter URV Viking

Niet alleen de roeiverenigingen hanteren lotingen en wachtlijsten, ook andere (studenten) sportverenigingen moeten jaarlijks veel mensen de deur wijzen. Daarnaast refereerden de roeiverenigingen eerder in hun bidbook “Rijnenburg, de groene long van Utrecht” ook al aan het schrijnende tekort aan onder andere recreatieruimte in de regio.

De Utrechtse roeiverenigingen roepen daarom college en gemeenteraad op om één integraal plan voor korte én lange termijn voor de polder Rijnenburg te maken. 

“Bij ons staat de koffie, samen met talloze ideeën, klaar!”  – Ross Goorden, voorzitter AUSR Orca

Download hier het volledige persbericht: