Roeiwater Utrecht

Alles over het Utrechtse roeien

Rutte IV maakt ruim baan voor roeien in Rijnenburg

Investeringen in mobiliteit, klimaatadaptatie en woningbouw geven unieke kans voor het realiseren van sport- en recreatiepolder 

Vandaag is het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd onder de titel “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”, met daarin plannen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van Nederland. Onder ander op het vlak van klimaatadaptatie, mobiliteit, woningbouw, ruimtelijke ordening en natuurversterking. De drie Utrechtse roeiverenigingen en Stichting Watersportbaan Midden-Nederland zien kansen voor het snel realiseren van een sport- en recreatiegebied met roeiwater in de polder Rijnenburg.

Breed lokaal draagvlak
Al vele jaren is er politiek breed draagvlak voor het realiseren van een sport- en recreatiegebied met roeiwater in Rijnenburg. Op 15 juli 2021 is nog motie 251 “Realiseer roeiwater nu echt” nog ruim aangenomen in de Utrechtse gemeenteraad. Onder andere financiering en watercompensatie zijn hierbij nogmaals genoemd als expliciete oplossingen.

Regeerakkoord
Nu ligt het gloednieuwe regeerakkoord op tafel, met concrete en reële kansen voor de ontwikkeling van een sport- en recreatiegebied met roeiwater. Buitenstedelijk bouwen wordt expliciet als optie genoemd voor het realiseren van de woningbouwopgave, waarbij groen mee moet groeien (p.13). Voor ontsluiting van verstedelijkingsgebieden (onder ander Utrecht) is 7,5 miljard (!) beschikbaar, waarmee Rijnenburg een hoogwaardige OV-verbinding kan krijgen (p.14). Ook wordt Rijnenburg benoemd als alternatief voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.

Ook wordt ingezet op natuurverbetering, iets wat perfect kan plaatsvinden in het noorden van de polder (p.11). Het laaggelegen gebied parallel aan de A12 is daarbij ook een logische plek om ambities rondom zoetwater en toekomstbestendige inrichting van de regio Utrecht vorm te geven (p.10).

Het plan van de nieuwe coalitie benoemt ten slotte sport en bewegen als gezondheidsbevordering. Een open deur, maar in tijden van de coronacrisis niet te vergeten dat bij het helpen van sportverenigingen ook het realiseren van nieuwe accommodaties hoort. Terecht wordt naar de rol van sport en leefomgeving gekeken bij het aanpakken van zorgproblematiek (p.32).

Aan de slag!
Kortom zijn er kansen op het gebied van buitenstedelijke woningbouw, ontsluiting van Rijnenburg, natuurverbetering, klimaatadaptatie en gezondheid. Vijf belangrijke pijlers die samenkomen in het realiseren van recreatie- en sportgebied in de polder Rijnenburg. Nu is het aan het lokale, regionale en nieuwe landelijke bestuur om werk te maken van realisatie. Geld ligt op de plank, vijf belangrijke maatschappelijke uitdagingen zijn op te lossen door aan de slag te gaan met recreatie, sport en water in Rijnenburg!

Bekijk het regeerakkoord hier