Roeiwater Utrecht

Alles over het Utrechtse roeien

Utrechts College wil zoveel mogelijk zonnevelden en windmolens in Rijnenburg

Vandaag presenteerde het Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders het collegebesluit waarin het een voorkeursvariant schetst voor het energielandschap in Rijnenburg. De afgelopen twee jaar zijn verschillende varianten en scenario’s uitgewerkt en voorgelegd aan belanghebbenden en inwoners van Utrecht. Alle feedback is verwerkt en heeft geleid tot deze voorkeursvariant. Het is nu aan buurgemeenten, belanghebbenden en inwoners om hierop een laatste maal te reageren voordat een definitieve variant wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De drie Utrechtse roeiverenigingen pleiten al jaren voor het creëren van nieuw roeiwater in Rijnenburg en zijn daarom ook blij dat in de voorkeursvariant een ruimtelijke reservering voor het inpassen van roeiwater is meegenomen. Momenteel is het enige roeiwater van de Utrechtse roeiers het smalle en vaak overbrugde Merwedekanaal. Gezien de verstedelijking die plaatsvindt rondom de Merwedekanaalzone zal de druk op het bestaande water alleen nog maar meer toenemen, terwijl de roeisport in de groei zit. Nieuw roeiwater is daarom essentieel om breedtesport mogelijk te houden, maar ook om Olympische toppers en wereldkampioenen van Utrechtse bodem te blijven voortbrengen.

“In het noordelijke deel van Rijnenburg is in het conceptvoorstel ruimte voor roeiwater. Of dat er ook echt komt, kunnen we nu nog niet zeggen. Hier wordt op een later moment een besluit over genomen. “

Gemeente Utrecht

In het huidige voorstel is plek voor roeiwater nauwelijks breder dan het huidige Merwedekanaal, omdat in deze ruimtelijke reservering ook nog ruimte moet zijn voor het (onderwater)helling en een goed coachpad. Om wedstrijden te kunnen organiseren, maar ook goede trainingen te draaien met veel ploegen (essentieel om het Merwedekanaal te ontlasten) is een voldoende brede baan nodig van 2200 meter. In het huidig voorstel vrezen de roeiverenigingen dat dit lastig te realiseren zal zijn. Echter biedt de tekst uit het collegebesluit ook ruimte voor andere varianten van roeiwater. Daarom zullen de roeiers ook de komende tijd actief mee blijven denken met het nog verder uitwerken van het energielandschap.

Lees hier meer over het conceptvoorstel van het college van burgemeester en wethouders en hier meer over de ideeën en plannen van de roeiverenigingen over Rijnenburg.